Мысли вслух

АВГУСТ, 2017 г.

Мы все, существа социальные. Вторим друг другу, не любим выбиваться из ряда положенного, а если кто и выбивается, осуждаем, не одобряем. Равно как та пожилая дама, возмутившаяся у кассы супермаркета не столько ценой взятого с прилавка хлеба, а сколько тем, что на прилавке отсутствуют ценники. Ее возмущениям никто не реагирует. И она аж три раза кряду оглядывается на меня. Я понимаю, любые эмоциональные переживания сложно пройти в одиночку. Вот и ищет поддержки. Молчаливо посочувствовал, но…видит Бог, не более того.

СЕНТЯБРЬ 2017

Жизнь проста. Все, что происходит, исходит не от вас, а происходит с вами. Вы от этой жизни получаете не то, чего желаете, а то, что просто необходимо для вас. И получаете не поздно, не раньше, а ровно в срок. Жизнь предлагает вам огромную череду возможностей, большая часть которых, к сожалению, не воспринимается вами. «Сколько людей страдают по вине лживых образов, которые мы навязываем друг другу! Мы строим из себя важных персон — и одновременно убеждены, что на самом деле являемся полными ничтожествами. Мы изо всех сил стремимся стать кем — то значительным, завоевать признание и одобрение окружающих. Мы тяжко трудимся, что бы казаться важными шишками, победить в конкуренции, добиться власти и богатства, стать знаменитыми, укрепить свое индивидуальное сновидение, навязать его всем вокруг. ПОЧЕМУ? Потому что верим, будто сон этот реален и относимся к нему с полной серьезностью» (Мигель Руис).

МАЙ 2018

Если сын звонит тебе без повода, значит ты — хороший отец

ИЮЛЬ 2020

“Fanidir həyati yer üzündə hamının. Təkcə cəlal yiyəsi, kərəm yiyəsi Rəbbin qalandir” (Quran 55 -26,27). İnsanın bu dünyada həyatı dünyanın özü kimi fanidir. Faniliyi ilə yanaşı insanın həyatı təhlükələr, fəlakətlər, kiçik və böyük faciələr, böhranlar ilə doludur. Bu adi və acı həqiqətəlri Quran-ul-Kərim insana dəfələrlə xatırladır, onlardan dərs almağa çağırır. Lakin nə faydası? Biz, kainatın həyatımızı tənzimləyən əxlaqi və mənəvi prinsiplərdə iştirak etdiyi dünyada yaşayırıq. Həyatın mənəvi əhəmiyyətini itirmişlər təəssüf ki, dünyaviləşdirdiyi yol ilə addımlayır, modernizm adlanan cərəyanı ilə təbiətin sıxıldığı, məhv, mürəkkəb “mexanizmə” çevrildiyi istiqamətdə “inkişaf” edirlər. Şükürlər olsun ki, Allah Təala göndərdiyi sınaqlarla bizləri yenə də Özünə tərəf döndərməyi çalışır, Kitabının misraları ilə, sanki, ey insan, qoyduğum qaydaları nə tez unutdun, söyləyir!
Təbiət, öz müstəqil həyatını sürməkdə davam edir, ətraf mühit, bizim bunları hiss etmədiyimiz dərəcədə harmoniyası və ritmləri ilə canlanır. Gec-tez insanın törətdiyi haqsızlıqlara cavab verir və Quranın bir çox ayələrində buyurduğu kimi insana mənəvi dərs keçir. Xoşbəxtlikdən bu dərsi öyrənməyi bacaranlar var. İlahi cəhətdən müasir insan qürur, təkəbbür içində batır, Dantenin ən ağır saydığı bu günahdan əzab çəkir. Ümid edək ki, indiki qlobal böhran bizə bu təkəbbürün öhdəsindən gəlməyi, nəinki insanlara, həm də bütün varlıqlara, böyük və kiçiklərə qarşı daha təmkin, təvazökar və şəfqətlə yanaşamağı öyrədəcək. İndiki böhran mənəvi oyanış üçün bir səbəbdir, bir çoxlarının unutduğu mənəvi gerçəkliyi görmək üçün Tanrının bizə göndərdiyi ənamdır.
Hazırkı böhran bizə özümüzə dönmək, daxilimizə nəzər salmaq, özümüzü daha yaxından tanımaq, mənəvi arxadaşımız olan təbiəti kor qüvvələr və qanunlarla deyil, İlahi iradə ilə idarə olunan gerçəklik aləmi kimi görmək imkanı verir. Məşhur filosof Frityof Şuonun «Qədim dünyalara saçılan nur» adlı kitabında bir fikri yadıma düşür. Öz sözümlə onu ifadə etmək istərdim. Adəmoğlunun fəlakətlərə olan nəzəri vahimə ilə yox, heyranlıqla doludur. Çünki bu fəlakətlər Allahın tək qüdrətinin yox, Onun ali rəhimliyinin təzahürüdür; çünki onlar insanın dünyaya bəslədiyi illyuziyaları puç edir, ümidlərini qırır, insanı məhv olmasından qabaq ölüm ilə rastlaşmasına yol açır və bununla insanın məhv olub getməsi üzərində qələbə çalmasını tərənnüm edir».
Marina Tsvetayeva məşhur şerlərindən birini – Gör nə qədər insan uçuruma düşmüş! – sətri ilə başlamışdır. Bizi də bir gün bu uçurum gözləyir, yer ayağımızın altından qaçıb bizi öz quçağına alacaq… İki seçimimiz olacaq o zaman: cəhənnəmə yuvarlanmaq, ya da yaşadığımız dövrdə niyyətimiz ilə qazandığımız qanadlarla cənnətə sıçramaq. Kaş ki, başımıza gələn bu böhran üzümüzü Allaha tutmağa bizləri vadar edib, ən azı, bunda bizə kömək olardı. Amin!

%d такие блоггеры, как: